Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αγγλία: 25 - 27 Μαϊου 2019... Αγγλία: 25 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2019... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .

 

Ο Σεβαστός Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε στο Pathgate Dharma Centre στην Αθήνα

Σχετικά με την Θερινή Απομόνωση του Ινστιτούτου Pathgate

Η Θερινή Απομόνωση του Ινστιτούτου Pathgate ακολουθεί την παράδοση της Απομόνωσης της Εποχής Βροχών και καλύπτει τις πέντε περιόδους Διδασκαλιών που δόθηκαν από τον Κύριο Βούδα σε σαράντα εννιά χρόνια. Η Θερινή Απομόνωση προσφέρει δέκα εβδομάδες Σπουδών πάνω και άσκηση με τον Σεβαστό Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε. Η Aπομόνωση θα λάβει μέρος από τις 25 Ιουνίου μέχρι την 1 Σεπτεμβρίου 2019.

Η κύρια διδασκαλία της Θερινής Απομόνωσης τις 2019 θα είναι η Σούτρα των 42 Κεφαλαίων: η Διδασκαλία του Βούδα Σακυαμούνι σε 42 κεφάλαια που αποτελούνται από συμβουλές και οδηγίες οι οποίες είναι ανεκτίμητες στους ασκούμενους του Νταρμα στον σύγχρονο κόσμο, όπως ήταν και στο παρελθόν.

Όλες οι Διδασκαλίες θα λάβουν χώρα στο Pathgate Dharma Centre, στο Newcastle Upon Tyne της Αγγλίας.

Η Θερινή Απομόνωση είναι ανοιχτό μόνο στους σπουδαστές που έχουν ήδη λάβει Όρκους Καταφυγίου και έχουν την άδεια συμμετοχής από τον Σεβαστό Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε.


Students meditating
Dharma Teaching at the Pathgate Dharma Centre, England
Torma making


Taiji in the parkk
Tibetan language class
Wu style Taijiquan